Breaking News

ข่าวกิจกรรม

มมส ร่วมงาน Global Education Fair และ Vietnam Education Fair 2022 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักส …

Read More »

มมส ต้อนรับ ผู้บริหารจาก Karachi Relief Trust Pakistan และ Thailand Boer Goat Stud SARBO FARM

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ …

Read More »

มมส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดประชุม FRIENDS Thailand National Conference on I@H

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ …

Read More »

มมส ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัด “วันนัดพบแรงงาน MSU Virtual Career Fairs”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ …

Read More »

มมส จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ ม …

Read More »

มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด นำร่องการใช้รถมอเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกั …

Read More »

มมส MOU ร่วมกับ CQUPT สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา

มมส MOU ร่วมกับ CQUPT สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลั …

Read More »

มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครร …

Read More »