Breaking News

ข่าวกิจกรรม

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูช …

Read More »

มมส ร่วมกับ Go Study Thailand ประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ วันที่ 2 และร่วมประชุมด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Go …

Read More »

มมส ร่วมกับ Go Study Thailand ประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Phnom Penh International University (PPIU)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

มมส รายงานผลการสอบคัดเลือกและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาและเยาวชน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

มมส สอบคัดเลือกนักเรียนกัมพูชาเข้าเรียน กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร …

Read More »

มมส สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจ …

Read More »

มมส หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi Vocational College of Water Resources and Electric Power,Nanning,China

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม …

Read More »