มมส MOU ร่วมกับ CQUPT สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา

มมส MOU ร่วมกับ CQUPT สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา

วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รูปแบบออนไลน์ กับ Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านระบบอนไลน์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมลงนามกับ Prof. GAO Xinbo President ,Chongqing University of Posts and Telecommunications Chongqing มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และ Prof. CAO Hua Director of Office of International cooperation and exchanges ลงนามเป็นพยาน เพื่อร่วมกันการสร้างหลักสูตรร่วม 2 ปริญญาในทุกระดับการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และมีการทำวิจัยร่วมกัน มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9873

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

Check Also

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!