Breaking News

มมส ร่วมกับ Go Study Thailand ประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Go Study Thailand เดินทางประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้งาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ โรงเรียนนานาชาติ ซีไอเอ เฟิร์ส และ โรงเรียนนานาชาติเวิลด์กัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากขึ้น

โดยมี อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร บุคลากรกองบริการการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอเมริกันอินเตอร์คอน กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=11042

ภาพ/ข่าว : จารุภาภัทร บุตรสิมมา

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!