Breaking News

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร บุคลากรกองบริการการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมงานร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” พร้อมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน ราชอาณาจักรกัมพูชา รู้จักเเละเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากยิ่ง

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย H.E. Oung Borat เลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการและเยาวชนและกีฬาของกัมพูชา และ H.E. Mr. Pok Pann เลขาธิการกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษากัมพูชา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้งาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” จัดขึ้นโดย Go Study Thailand ร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เเละสมาคมศิษย์เก่าไทยในกัมพูชา
ภายในการจัดงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ทุนการศึกษาในประเทศไทย” โดย มหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยปัญญาวิวัฒน์ พร้อมทั้ง การเสวนาหัวข้อ “การศึกษาต่อในประเทศไทย“ โดยเครือข่ายศิษย์เก่าไทยในกัมพูชา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ จำนวน 28 มหาวิทยาลัย และได้รับความสนใจจากบริษัท จำนวน 22 บริษัท มาร่วมประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานและทำงาน มีนักเรียน นิสิตกัมพูชาให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน กว่า 1,000 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=11046

ภาพ/ข่าว : จารุภาภัทร บุตรสิมมา

Check Also

มมส ร่วมกับ Go Study Thailand ประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ วันที่ 2 และร่วมประชุมด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 16 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!