มมส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดประชุม FRIENDS Thailand National Conference on I@H

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมระดับชาติ FRIENDS Thailand National Conference on Internationalisation @ Home Topic: Internationalisation@home: a New Normal in the Internationalisation of Higher Education โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

การประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนเสริมสร้างความเป็นสากล ณ มหาวิทยาลัย (FRIENDS) พัฒนาความสามารถระดับโลกของนิสิตนักศึกษา ผ่านการบูรณการที่มีจุดมุ่งหมายของมิติทางวัฒนธรรมในหลักสูตรที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีจำนวนการเคลื่อนย้ายนิสิตในระดับที่ไม่สูงมากขาดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม เพื่อจะสร้างนิสิตนักศึกษาให้มีความสามารถข้ามกลุ่มหรือข้ามวัฒนธรรมได้ และยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอในการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาต่างชาติและความหลากหลายของมหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. Ms. Porntip Kanjananiyot,
Special Advisor, SEAMEO RIHED
“The New Abnormal: From IZN and IaH to IaH’s”

2. Dr. Anyarat Nattheeraphong,
Deputy Director for Foreign Language Development, the office General Education Mahasarakham University
“Internationalisation at home: A Cinderella Story”

3. Mr. Darren MCDERMOTT,
Team Leader Designate, EU Support to Higher Education in the ASEAN Region (SHARE)
“The SHARE Programme: Lessons learned from the EU’s Flagship Higher Education Programme with Southeast Asia”

4. Prof. Dr.Richel Lamadrid,
Director of University Research & Innovation Center Saint Louis University Main Campus, the Philippines
“The best practices of IAH in Saint Louis University”

5. Ayse Deniz Ozkan,
Vice-Director, Global Education and Partnerships, Istanbul Aydin University, Turkey
“The best practices of IAH in Istanbul Aydin University”

6. Dr.Gyorgy Tury,
Associate Professor, Institute of Communication and Media Studies, Budapest Metropolitan University, Hungary
“Contemporary Transnational Higher Education in the Context of the Global De-Democratization Process.”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9917

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!