มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Making of Diplomat” ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสนี้อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยและคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร. พิมพ์ยุพา ประพันธ์ ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร นำพาเยี่ยมชม  มีนิสิตร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอการให้บริการของศูนย์ฯ  ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) พรั่งพร้อมไปด้วยฐานข้อมูลด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ใหม่ๆ เพื่อเป็นทรัพยากรข้อมูลด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ธุรกิจอเมริกันศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การเมือง กฎหมาย และสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งทรัพยากรข้อมูลด้านอื่นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม American Corner มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9830

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

มมส ร่วมกับ Erasmus+ จัด Workshop หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม”

เมื่อวันที่ 27 …