Breaking News

มมส ร่วมกับ Go Study Thailand ประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ วันที่ 2 และร่วมประชุมด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Go Study Thailand เดินทางประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่2 ภายใต้งาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” 2567 ณ โรงเรียนอเมริกันอินเตอร์คอน กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนราชอาณาจักรกัมพูชารู้จักและเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากยิ่งขึ้น

โดยมี อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร บุคลากรกองบริการการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมงาน

และในช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม Thai Educational Institutions and the Association of Higher Education in Cambodia ร่วมกับ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายจิตวัฒน์ วิจิตรถาวร รองเลขาธิการและกงสุล บรรยายสรุปเรื่องวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในประเทศไทย และกิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตไทยเข้ารับการฝึกงานในราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้ร่วมงานงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” พร้อมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=11045

ภาพ/ข่าว : จารุภาภัทร บุตรสิมมา

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!