มมส ต้อนรับ ผู้บริหารจาก Karachi Relief Trust Pakistan และ Thailand Boer Goat Stud SARBO FARM

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำ Mr. Fahim Khan : Karachi Relief Trust Pakistan และ Mr. Rodeny GardnerCEO, Thailand Boer Goat Stud SARBO FARM รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อร่วมหารือ และขอคำแนะนำในการดำเนินงานด้านความร่วมมือในการผลิตน้ำอสุจิแช่แข็ง /ตัวอ่อนของแพะ ในการปรับปรุงจำนวนพันธุกรรมของแพะทั้งในประเทศปากีสถานและประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสในการร่วมมือ และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าศึกษาการผลิตน้ำเชื้อ ณ ฟาร์มแพะ-แกะ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ สต๊อกโฮล์ม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ แพะ-แกะ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10243

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส ต้อนรับ Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok

เมื่อวันที่ 28 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!