Breaking News

มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Phnom Penh International University (PPIU)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นำคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนกองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ H.E.Tep Kolap , Rector Phnom Penh International University (PPIU) และนางอรนุช ผการัตน์ ผู้จัดตั้งโครงการ Go Study Thailand ณ ห้องประชุม Phnom Penh International University (PPIU)

โดยได้ประชุมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน Thailand Education and Jobs Fair 2024 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะได้เข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในห้วงเวลาดังกล่าว

ในโอกาสนี้ H.E.Tep Kolap ได้นำคณะชมบรรยากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใน Phnom Penh International University (PPIU) และเยี่ยมชม Academy of Culinary Arts Cambodia ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านการทำอาหารและการบริการ พร้อมพูดคุยหารือแนวทางการทำงานร่วมกันทั้งด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=11017

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!