มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด นำร่องการใช้รถมอเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด นำร่องการใช้รถมอเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือรูปแบบออนไลน์ กับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด โครงการมอเตอร์ไซไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีชาร์ทแบบสลับแบตเตอรี่ พร้อมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านระบบออนไลน์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามกับ นายพุทธพงศ์ สมใจ กรรมการผู้จัดการบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด มี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม และนายพิเชษฐ์ ดุจวรรณ ผู้จัดการโครงการฯ ลงนามเป็นพยาน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างองค์กรของรัฐในการนำร่องการใช้รถมอเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการลดมลภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ำมัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน ด้วยการใช้นวัตกรรมรถจักรยานและมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบสถานีชาร์ทแบบสลับแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พัฒนาต่อยอดความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อพลังงานสะอาดและยั่งยืน อีกทั้งทางบริษัทได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรถไฟฟ้า ตลอดจนศึกษาและพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของระบบให้บริการมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีชาร์ทแบบสลับแบตเตอรี่ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm&hotnewsid=9878

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

มมส ร่วมกับ Erasmus+ จัด Workshop หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม”

เมื่อวันที่ 27 …