Breaking News

ข่าวกิจกรรม

มมส ต้อนรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธ …

Read More »

มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 54 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานว …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 54 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้ …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมรับฟังถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

มมส ต้อนรับ H.E.Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุม เตรียมประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมรับนิสิตต่างชาติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทย …

Read More »

มมส เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ประจำเมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประ …

Read More »