ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More »

นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเร …

Read More »

มมส อบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (E4S 2021) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กอ …

Read More »