มมส เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ประจำเมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นายนิกรเดช พลางกูร และกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นางสาววีรภา มุฑิตาภรณ์ เพื่อหารือประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับเวียดนาม

โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเวียดนามศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในไทย การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และการยกระดับให้มหาวิทยาลัยของไทยมีบทบาทด้านการศึกษาในภูมิภาคแม่น้ำโขงมากขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตต่างชาติผ่านการให้ความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ประจำเมืองโฮจิมินห์ โดยเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ได้แสดงความพร้อมและยินดีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาและการทูตระดับประชาชนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10263

ภาพ : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ/บัณฑิตวิทยาลัย/คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าว : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!