บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุม เตรียมประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมรับนิสิตต่างชาติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมการประชาสัมพันธ์ โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ รับนิสิตต่างประเทศ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2565-2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=10297

Check Also

ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่3)

วันที่ 18 มกราค …