บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ The General Assembly of the B&R Regional Association of Energy and Power Universities (RAEP) ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ The International Cooperation and the Cultivation of International Innovative Talents among the Member Universities of RAEP in Post-Pandemic Era

จัดโดย Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ กว่า 15 แห่งจาก 10 ประเทศ ได้แก่ 1. Batangas State University, Philippines 2. Sri Lanka Institute of Information Technology, Sri Lanka 3. Panyapiwat Institute of Management, Thailand 4. University of SingaPerbangsa Karawang, Indonesia 5. University of Nairobi, Kenya 6. Hanoi University of Industry, Vietnam 7. Harare Institute of Technology, Zimbabwe 8. Suranaree University of Technology, Thailand 9. Nakhon Phanom Univeristy, Thailand 10. University of Moratuwa, Sri Lanka 11. University of HKBP Nommensen, Indonesia 12. Dhurakij Pundit University, Thailand 13. Federal University of Technology- Minna, Nigeria 14. Mirpur University of Science and Technology, Pakistan และ 15. Ozyegin University, Turkey

นอกจากนี้ ผู้แทนแต่ละมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ร่วมเป็น Keynote Speaker บรรยายในหัวข้อ The international cooperation between member universities and the cultivation of international innovative talents in Thailand เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=10299

ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์/บุณฑริกา ภูผาหลวง
ภาพ : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่3)

วันที่ 18 มกราค …