มมส ต้อนรับ H.E.Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ H.E. Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้ติดตามจากสถานกงสุลฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้เข้าเยี่ยมคาราวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเรื่องความร่วมมือทางด้านกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชาวเวียดนาม รวมถึงการเรียนการสอนทางด้านภาษาเวียดนามสำหรับนิสิตชาวไทย ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนและสนับสนุน โดยทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=10301

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่3)

วันที่ 18 มกราค …