Breaking News

ข่าวกิจกรรม

มมส ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัด “วันนัดพบแรงงาน MSU Virtual Career Fairs”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ …

Read More »

มมส จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ ม …

Read More »

มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด นำร่องการใช้รถมอเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกั …

Read More »

มมส MOU ร่วมกับ CQUPT สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา

มมส MOU ร่วมกับ CQUPT สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลั …

Read More »

มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครร …

Read More »

มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน E4ALL 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองป …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานพิพิ …

Read More »