Breaking News

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สงกรานต์ 2566”

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สงกรานต์ 2566” สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร ของ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PR.MSUThailand&set=a.625229272954972

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!