กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สงกรานต์ 2566”

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สงกรานต์ 2566” สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร ของ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PR.MSUThailand&set=a.625229272954972

Check Also

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!