Breaking News

มมส ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย

วันที่ 24 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล ต้อนรับ Dr.Thomas Klammsteiner และ Dr. Sebastian Hupfauf นักวิจัยผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเครือข่าย ASEA-UNINET ฝ่ายออสเตรีย และเป็นนักวิจัยจาก Department of Microbiology, University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ในการโอกาสเดินทางมาเก็บข้อมูลวิจัยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภัค สุระพร อาจารย์ประจำภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเป็นนักวิจัยผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเครือข่าย ASEA-UNINET ฝ่ายไทย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย ชาแท่น รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและเครือข่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้กรอบงานวิจัยเรื่อง Frass for gass : Insect farming residues for gass production (ขอเสียจากฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 การมาเยือนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ทุนเครือข่ายวิจัย ASEAN -European Academic University Network (ASEA-UNINET) ประจำปี 2022-2023 ซึ่งเป็นการให้ทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยประเทศออสเตรียและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของ ASEA-UNINET จากประเทศแถบเอเชีย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.msu.ac.th/รายละเอียดข่าว/?hid=10381

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!