Breaking News

ข่าวกิจกรรม

กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส ทบทวนแผลกลยุทธิ์และพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหา …

Read More »

มมส สานต่อความสัมพันธ์กับ Ming Chi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลั …

Read More »

มมส กระชับความสัมพันธ์ National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหา …

Read More »

มมส ตั้งเป้าลุยความร่วมมือด้านวิจัย ร่วมกับ Ming Chuan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิท …

Read More »

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จ …

Read More »

มมส เข้าพบ รมต.ศธ.กัมพูชา ร่วมลงนาม MoU ทางวิชาการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น …

Read More »

มมส จัดนิทรรศการหลักสูตร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาและสอบคัดเลือกนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน …

Read More »

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 28 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ด …

Read More »

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 27 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ร …

Read More »