มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 27 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล พร้อมด้วย ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล และบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรจากศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงาน กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร กระบวนการสร้างและสนับสนุนความเป็นนานาชาติ การสร้างภาพลักษณ์ผ่านการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายในระดับนานาชาติ รวมถึงการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุม Smart Classroom ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10517

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!