Breaking News

มมส ตั้งเป้าลุยความร่วมมือด้านวิจัย ร่วมกับ Ming Chuan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจรจาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับ Ming Chuan University เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยการต้อนรับของ Dr. Lee, Hsuan-Shih อธิการบดีและมีผู้บริหาร จากการเจรจาทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นพ้องในการลงนาม MoU เพื่อดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ สารสนเทศ การท่องเที่ยว การออกแบบฯลฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรในกิจกรรมอื่น เช่น การบรรยายในหัวข้อที่มีความถนัดแก่นิสิต/นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน/นักศึกษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งฝ่ายต่างประเทศของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการประสานงานเรื่องการลงนามและการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ ทีมต้อนรับของ Ming Chuan University ได้พาคณะอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ดังนี้ 1. Ming Chung Broadcasting Station 2. MediaNews on Line Editing Center 3. Virtual Studio และ 4. VR Experience Zone and Internet Television Station จากการเยี่ยมชมทำให้เห็นความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการในการทำงานจริง รวมถึงศักยภาพภาพความเป็นผู้นำของนักศึกษาในการดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

สำหรับ Ming Chuan University เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยการรับรองนี้ถือเป็นการยืนยันว่ามหาวิทยาลัยมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และในปัจจุบันนี้ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 18,509 คน และมีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 2,072 คน ที่นี่เน้นจัดการศึกษาตามทฤษฎี และเชิงประยุกต์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประโยชน์จากแนวทางนั้น โดยเป็นการใช้การศึกษาแบบองค์รวมเพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยของนักศึกษาผ่านการสัมมนา การทำวิทยานิพนธ์ การออกแบบโปรเจคเพื่อสำเร็จการศึกษา ด้วยระเบียบที่เข้มงวดและความตั้งใจทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแข่งขันได้ดีทั้งในด้านการศึกษาต่อและอัตราการได้งานทำ โดยเปิดสอนในหลากหลายสาขาดังนี้ การจัดการ เทคโนโลยีการเงิน สารสนเทศ การสื่อสาร การออกแบบ การศึกษาและภาษาประยุกต์ กฎหมาย การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสุขภาพ เน้นมอบประสบการณ์การศึกษาระดับโลกที่ไม่เหมือนใคร เพราะมีความเชื่อในการสร้างพลเมืองโลกที่สร้างสรรค์และพร้อมที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในวันอนาคต

Ming Chuan University ก่อตั้งขึ้นมากว่า 60 ปี และได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติภายใต้การนำของผู้ก่อตั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงปลูกฝังความสามารถในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ด้านมนุษยศาสตร์ และการจัดการเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและครอบคลุมยิ่งขึ้นในด้านการวิจัย การสอน และการบริการ Ming Chuan University ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10586

ที่มา : https://web.mcu.edu.tw/en
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
ภาพ : ผู้ร่วมเดินทาง

Check Also

มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023

วันที่ 20 กันยา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!