ข่าวกิจกรรม

มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

มมส ต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครร …

Read More »

มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน E4ALL 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองป …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานพิพิ …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

มมส ต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจก …

Read More »

มมส ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอ …

Read More »

มมส ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอ …

Read More »

อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศ …

Read More »

บุคลากรฯ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53 ปี

วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานห …

Read More »