ข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมรับฟังถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

มมส ต้อนรับ H.E.Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุม เตรียมประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมรับนิสิตต่างชาติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทย …

Read More »

มมส เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ประจำเมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประ …

Read More »

มมส ร่วมงาน Global Education Fair และ Vietnam Education Fair 2022 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักส …

Read More »

มมส ต้อนรับ ผู้บริหารจาก Karachi Relief Trust Pakistan และ Thailand Boer Goat Stud SARBO FARM

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ …

Read More »

มมส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดประชุม FRIENDS Thailand National Conference on I@H

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ …

Read More »