Breaking News

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมออกประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ โรงเรียนนานาชาติเวียงจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมออกประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมงานงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน …

Read More »

มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิสิตต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เข้าร่วมโครงการค่ายพลเมืองสากล 2023

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 18.30 น. กลุ่มงาน …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั …

Read More »

มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าสำหรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ”

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กอง …

Read More »

มมส ให้การต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร …

Read More »

มมส ร่วมต้อนรับและหารือราชการกับกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศ …

Read More »