Breaking News

มมส ร่วมต้อนรับและหารือราชการกับกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับและหารือราชการร่วมกับ นาย จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่นและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการศึกษา การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และการค้าการลงทุน ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเข้าร่วมต้อนรับและหารือราชการในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10607

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023

วันที่ 20 กันยา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!