ข่าวกิจกรรม

มมส ร่วมประชุม University Sector Support to the UN’s Decade of Action : A Meeting of Asia-Pacific University Presidents จัดโดย SDSN

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไ …

Read More »

มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุ …

Read More »

มมส ต้อนรับ ผู้ช่วยทูตและคณะจากหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์-สถานทูตฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โด …

Read More »

บุคลากรฯ เข้าโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารค …

Read More »

คณะกรรมการด้านการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุนพระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการด้านการศึกษาโค …

Read More »

นักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More »

นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเร …

Read More »

มมส อบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (E4S 2021) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กอ …

Read More »