บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2565 พร้อมรับฟังเทศน์สังกาส จากพระครูปลัดรัชกรสุนทรวาที วัดสว่างอารมณ์ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด และฟังเทศน์คาถาพันบาลี 1,000 พระคาถา

พิธีแห่ข้าวพันก้อน เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว, การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น, การจัดทำมณฑลประรำพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และถวายข้าว 1,000 ก้อน เพื่อบูชา 1,000 พระคาถา นับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงามและมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน

ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก : Mahasarakham University และช่องยูทูป : Msu tube Thailand ทั้งนี้การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9857

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Check Also

มมส ร่วมกับ Erasmus+ จัด Workshop หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม”

เมื่อวันที่ 27 …