มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน E4ALL 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน(E4ALL 2022) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดโครงการ และ นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์จำนวน 188 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับรูปแบบการจัดโครงการจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในหัวข้อ “หลักการแปลอย่างถูกวิธี” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำเทคนิคเสริมสร้างความมั่นใจผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9863

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Check Also

มมส ร่วมกับ Erasmus+ จัด Workshop หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม”

เมื่อวันที่ 27 …