ข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

มมส ต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจก …

Read More »

มมส ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอ …

Read More »

มมส ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอ …

Read More »

อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศ …

Read More »

บุคลากรฯ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53 ปี

วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานห …

Read More »

มมส ร่วมประชุม University Sector Support to the UN’s Decade of Action : A Meeting of Asia-Pacific University Presidents จัดโดย SDSN

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไ …

Read More »

มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุ …

Read More »

มมส ต้อนรับ ผู้ช่วยทูตและคณะจากหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์-สถานทูตฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โด …

Read More »

บุคลากรฯ เข้าโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารค …

Read More »