Breaking News

ข่าวกิจกรรม

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก INTI International University สหพันธรัฐมาเลเซีย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเ …

Read More »

มมส ต้อนรับ Mr.Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 มหา …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทอดถวายวัดคำมะมายน้อย อำเภอแกดำ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้ง …

Read More »

มมส เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจ …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมงาน China Education Expo (CEE) 2023

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการออกบูธประชา …

Read More »

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Chongqing University of Posts and Telecommunication สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุ …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมออกประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ โรงเรียนแสงดารา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมออกประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ โรงเรียนมัธยมบุญเกิด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมออกประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั …

Read More »