ข่าวกิจกรรม

มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (E4S 2023)

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานกิจการต …

Read More »

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรอ …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. มหาวิทยาลัยมหา …

Read More »

มมส ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

มมส ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย

วันที่ 24 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รอง …

Read More »

ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เตรียมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ (ครั้งที่3)

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหา …

Read More »

มมส ต้อนรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธ …

Read More »

มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 54 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานว …

Read More »

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 54 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้ …

Read More »