มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Chongqing University of Posts and Telecommunication สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Chongqing University of Posts and Telecommunication นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Wang Guoyin, Vice President
ในโอกาสมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ รวมถึงการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่าง 20-22 ตุลาคม 2566 โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10815

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์

Check Also

มมส ต้อนรับ Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok

เมื่อวันที่ 28 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!