บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมงาน China Education Expo (CEE) 2023

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับชาวต่างชาติ ในงาน China Education Expo (CEE) 2023 ณ Shanghai world Expo Exhibition & Convention Center, shanghai City, China โดยมี อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล นำคณะผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาการศึกษาต่อ และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 แห่ง จาก 25 ประเทศทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10820

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย

Check Also

มมส ต้อนรับ Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok

เมื่อวันที่ 28 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!