มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเชิญร่วมแสดงดนตรีแจ๊สในงานเทศกาลดนตรี World Youth Festival 2024 ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2567 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย จัดโดย มูลนิธิ Igor Butman

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10840

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

มมส ต้อนรับ Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok

เมื่อวันที่ 28 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!