ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 12 มหาวิทยาลัยในไทย และได้รับการจัดอันดับที่ 782 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากการจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) 2021

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 12 มหาวิทยาลัยในไทย …

Read More »

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E4S 2021)

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ …

Read More »