มมส ได้รับการจัดอันดับจาก U-Multirank 2021 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,900 แห่ง

U-Multirank สถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรป ได้ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “U-Multirank 2021” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับคะแนนในระดับดีที่สุดจาก 2 ตัวชี้วัดด้าน การเรียนการสอนและการเรียนรู้ (Teaching & Learning) และคะแนนในระดับดีที่สุดจาก 1 ตัวชี้วัด ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และคะแนนระดับดี 1 ตัวชี้วัดด้านงานวิจัย (Research) ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวนกว่า 1,900 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก

U-Multirank ได้เริ่มการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2014 U-Multirank ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ จากผลงานใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านการต่างประเทศ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่เข้ารับการจัดอันดับในปีนี้มีมากกว่า 50 มหาวิทยาลัย โดยผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

Office of International Affairs

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!