Breaking News

มมส คว้าที่ 1 ของไทย ในการจัดอันดับ EduRank 2023 ด้าน INTERIOR DESIGN

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า หลังจากที่ EduRank.org ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก จำนวน 14,131 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยในเอเชีย จำนวน 5,830 แห่งจาก 183 ประเทศ การจัดอันดับใช้ฐานข้อมูลซึ่งมี scientific publications กว่า 44,909,300 รายการ และ Citations กว่า 1,237,541,960 รายการ เพื่อจัดอันดับจาก 246 หัวข้อการวิจัย

ซึ่งผลการจัดอันดับ EduRank 2023 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าอันดับที่ 1 ของประเทศ ด้าน Interior Design ได้อันดับที่ 2 ด้าน Performing arts และ Publishing ได้อันดับที่ 3 ด้าน Animation และPaleontology ได้อันดับที่ 4 ด้าน Singing and Vocal Performance, Nuclear Engineering และ Optometry และได้อันดับที่ 5 ด้าน Illustration and Concept Art และ Education Majors

สำหรับที่มาของการให้คะแนน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. ประสิทธิภาพการวิจัย คิดเป็น 45% (Research performance) : โดยใช้ฐานข้อมูล Microsoft Academic เป็นตัวกลาง (Proxy) ในการเรียกข้อมูลการตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และลิงก์ระหว่างกัน (การอ้างอิง) แทนที่จะแค่สรุปผล EduRank ได้สร้างกราฟที่มีการตีพิมพ์เป็น Node และการอ้างอิงเป็น Edge เพื่อคำนวณน้ำหนักของสิ่งพิมพ์แต่ละเล่ม จากนั้นจะปรับน้ำหนักดังกล่าวสำหรับวันที่ตีพิมพ์และส่วนแบ่งของตัวแทนมหาวิทยาลัยในรายชื่อผู้แต่ง

2. ความโดดเด่นที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ คิดเป็น 45% (Non-academic prominence) : โดยใช้วิธีเดียวกับที่ Google และเครื่องมือค้นหาสมัยใหม่อื่นๆ ใช้ในการคำนวณชื่อเสียงของหน้าเว็บแต่ละหน้า นั่นคือการลิงก์ย้อนกลับไปยังมหาวิทยาลัยจากไซต์อื่น ๆ EduRank ใช้ข้อมูลจาก Ahrefs เป็นแหล่งข้อมูลที่มีดัชนีของหน้าและลิงก์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่

3. คะแนนศิษย์เก่า คิดเป็น 10% (Alumni score) : ตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงจำนวนการเข้าดูหน้าเว็บที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและบุคคลอื่นๆ ที่มีใน Wikipedia ทั้งหมด 43 เวอร์ชันภาษา

ที่มา : https://edurank.org
ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดอันดับของ มมส ทุกสาขาวิชา https://bit.ly/3LGxbaz
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์

Check Also

มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 และมีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน

Quacquarelli Sy …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!