Breaking News

มมส ติดอันดับโลก จาก THE World University Rankings 2023

Times Higher Education World University Rankings 2023 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,799 แห่ง จาก 104 ประเทศ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

โดยผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดอันดับที่ 1501+ ร่วมในระดับโลก และอันดับ 4 ร่วมระดับประเทศ และด้านที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่
1. ด้านการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้)
2. ด้านรายได้ทางด้านอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้)
3. ด้านภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและการวิจัย)
4. ด้านการอ้างอิง (ผลงานวิจัย)
5. ด้านการวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง)

สำหรับการจัดอันดับในปีนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 121 ล้าน citations จากงานวิจัยกว่า 15.5 ล้านฉบับ รวมถึงผลการสำรวจที่ได้จากนักวิชาการกว่า 40,000 คนทั่วโลก โดยมีมหาวิทยาลัยถึง 2,500 แห่งส่งข้อมูลขอรับ
การจัดอันดับ แต่มีเพียง 1,799 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ

ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับสูงสุดเป็นอันดับ 4 ใน 200 อันดับแรก โดยแซงหน้าออสเตรเลีย ซึ่งตกลงมาอยู่ที่อันดับ 5 (ร่วมกับเนเธอร์แลนด์) และมีประเทศใหม่ 5 ประเทศ ที่เข้าร่วมการจัดอันดับในปีนี้เป็นปีแรก โดยทั้งหมดอยู่ในแอฟริกา ได้แก่ แซมเบีย นามิเบีย โมซัมบิก ซิมบับเว และมอริเชียส

สำหรับการประกาศผลในปีนี้ University of Oxford สหราชอาณาจักร ยังครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก ส่วนผู้นำในด้านต่างๆ มีดังนี้ Harvard University มีคะแนนนำในด้านการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ University of Oxford มีคะแนนนำในด้านด้านการวิจัย ส่วนด้านความเป็นสากลนั้น Macau University of Science and Technology มีความโดดเด่นที่สุด สำหรับประเทศไทยนั้น อันดับที่ 1 หรืออันดับที่ 801-1000 ของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวน 18 แห่ง ที่ติดอันดับแล้ว ยังมีอีก 7 แห่งที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับในปีนี้ด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3TlV1cw

Check Also

มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 และมีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน

Quacquarelli Sy …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!